Обща употреба на TERAWET

Сушата не е проблем със суперабсорбента "Тераует":
Първия, изпитания, достъпния и най-добрия!

Име Произход I-ва рег. Хим. показатели Срок на д-вие
Тераует САЩ 2000г. база: калиева сол на акрилната киселина във вид на омрежен съполимер. Абсорбционна способност 1:500 10 години

*За справка - Справочник със Списък на регистрираните и разрешени ПРЗ, торове, подобрители и хранителни среди от 2015г.

Като слабо разтворим подобрител за почва с механично действие (аерация и дренаж) за редуциране на разхода на вода,може да се употребява в биологичното земеделие съгл.Регламент 889/2008 г.в/у Регламент 2092/1991 г. на ЕИО в прил.I-II,параграф (5).


Като подобрител за почва намалява поливането и употребата на торове и добавки и увеличава аерирането и дренирането. Използва се в количества 1 кг.TERAWET за 1 куб. м. почва.

При засаждане в полета и лехи се внася в редовете в количества до 1кг. на декар според вида почва.- При пресаждане на растения се употребява като паста за обмазване на кореновата система в състав: 5г. в 1л. хладка вода за 200- 250 бр. растения.

При транспортиране на дървета, храсти и др. растения корените се потапят в пастата и се увиват в зебло, напръскано с вода.- За земеделска употреба се прилагат количества 1,5-3,5 кг/дка според почвата и културата.

При саксийни растения на дълбочина 5-10 см. (според диаметъра на саксията) се правят няколко дупки с диаметър 0,5 см. в почвата и се сипва 1/8 ч.л. от препарата във всяка от тях, след което се полива.

За повишаване кълняемостта на семената 250 г. TERAWET се смесва с 25 кг. семе и тогава се сее.

Предимства