Декларация-съгласие за защита на личните данни

Декларация-съгласие за защита на личните данни

Посочените от Вас лични данни ще бъдат обработвани от “ВАНКО 97“ ЕООД в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation).

Администраторът на данни е “ВАНКО 97“ ЕООД, ЕИК 121439090. Вашето съобщение по електронна поща ще бъде обработвано от “ВАНКО 97“ , за да предоставим отговор на Вашето запитване, Личните данни, съдържащи си във Вашето електронно писмо, ще бъдат използвани единствено за обработка на Вашето Данните относно име, организация, населено място се използват също така за събиране на статистически данни. Данните се съхраняват в архива на “ВАНКО 97“ за максимален период от 5 години, след което се унищожават. Разполагате с право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на отговор на изпратеното от Вас съобщение по-горе, с право на достъп, заличаване и коригиране на данните, с право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица, като се свържете с „ВАНКО 97 “ ЕООД чрез имейл на vanko97@datacom.bg или чрез изпращане на писмено заявление до адреса на “ВАНКО 97“ ЕООД в гр. София, гр. София, ул. ЕКЗАРХ ЙОСИФ #83, както и с правото да се обръщате към Комисия за защита на личните данните.