Екология

Във връзка с нарушения природен баланс в България понастоящем се налагат мерки за рекултивация и реанимиране. При възстановяване на пострадали от човешката дейност терени с ТЕРАУЕТ се прилагат специализирани технологии, резултат от лабораторни и полеви експерименти на високо-професионални проектантски екипи.

Чуждестранният опит на производителя се простира от Южна Африка до Австралия при запечатване на минни разработки и възстановяване на флората.

Български обекти, където ТЕРАУЕТ бе приложен за рекултивационни, противоерозионни и залесителни мероприятия са: Асарел-Медет, Елшица, Маджарово, Марица-Изток, Девня, Горубсо, сметищата в Силистра и т.н.

Средните дозировки се фиксираха в порядъка от 15 кг на декар при затревяване и по 15 г на дупка в мястото на засаждане за предвидените от биологичната рекултивация храстови и дървесни видове.

Върху така третираните площи с ТЕРАУЕТ са гарантирани идеално прихващане, стабилен и устойчив растеж и дълготраен ефект на екологично реанимиране.