За нас

Начало

Фирма ВАНКО 97 ЕООД е създадена през 1997 г. от Ваня Коларова /еколог,маркетолог,брокер на земеделски стоки/ за целите на търговията, представителството и приложните технологии в областта на селското и горско стопанство, ландшафтът и екологията.

Развитие

През 2002 г. фирма ВАНКО 97 ЕООД учреди организация с нестопанска цел, която концентрира своите усилия в областта на екологичното земеделие, рекултивационните мероприятия и възстановяващи природата дейности.

През 2021 г. фирма ВАНКО 97 ЕООД се реорганизиране в ООД в съдружие с Димитър Димитров /търговец,растениевъд,консултант органично земеделие/.

През 2022 г. Украинското представителство на фирмата се премести в България и работи като дъщерно дружество ТЕРАВЕТ ОРИГИНАЛ в регионалния офис на ВАНКО97 ЕООД в Свети Влас под ръководството на Дмитро Бендик.

Концепция

Запазване на природния баланс в синхрон с естествения кръговрат, чрез системно възстановяване на отнетото от почвения състав със средствата на естествените биологични процеси и продуктите от тях ,с оглед отглеждане на чиста и здрава растителност за безопасна консумация.