Зърнени култури

При отглеждане на зърнени и масови култури суперабсорбента ТЕРАУЕТ трябва да попадне в почвата при семената. Съществуват няколко варианта:

  • Да се обърка хомогенно в цялата нива като се заоре и култивира в доза около 3-3,5 кг. сухо вещество за декар площ. Това означава, че за целия период на активност тази почва ще има необходимият подобрител навсякъде. Този метод е подходящ за трайно подобряване на собствени земи.
  • Да се смеси със самото семе в редосеялката.Така ще се подобри кълняемостта на семената и ще се отгледат устойчиви култури. Ефектът обаче е сезонен и технологията трябва да се повтаря ежегодно.
  • Да се смеси с торта в бункера за торове.Тогава се осъществява едновременно подхранване на почвата и обезпечаване на нужната за културите влага, като се задържа и 30 % от торовия ефект. Тази процедура също изисква ежегодно повторение.
  • Да се постави в специалните приставки към сеялките за дозирано внасяне на гранулати директно в почвата,локализирано и едновременно със семената. Така се редуцира дозата до 800 г. на декар площ, като се гарантира водозадържащия, аериращ и дрениращ ефект и увеличаването с една трета на реколтата. Тази операция се извършва в три поредни години, след което имаме гарантиран ефект за следващите десет в цялята третирана площ.