Зaлeсяване

При залесителни мероприятия се поставят 10г. ТЕРАУЕТ сухо вещество при иглолистните видове и 15 г. при широколистните в мястото на засаждане. За преодоляване шока от транспортирането и присаждането се препоръчва резниците да бъдат предварително натопени в гел от 5 г. на литър вода, което осигурява стартовата влага за идеално прихващане и устойчив растеж.