Картофи

При засаждане на картофи, под картофеното семе в изкопаната дупка се слага по една чаена лъжичка от ТЕРАУЕТ сухо вещество- следва зариване и обилно поливане.

Почвеният подобрител увеличава кълняемостта на семената,способствува за създаването на устойчива култура,намалява разхода на торове и увеличава с 30% добива от картофи.

При тази технология потреблението на ТЕРАУЕТ е 1-1,5 кг. за декар площ и трябва да се повтори в две последователни години за да осигури пълния ефект на дълготрайност от 10 години.

Така бе направено изследването на МЗ от НЛРЗКА през 2000 г. в с.Чокманово-обл.Смолян.

Картофите бяха посяти на 4.05. и до тяхното събиране през м.октомври не бяха поливани, а нямаше и никакъв валеж. Въпреки това от 200 кв.м опитни участъци с и без ТЕРАУЕТ,от участъка подобрен със суперабсорбента бяха получени 28% повече и по-едри картофи.

Направените наблюдения сочат и намаляване на популацията на вредителите,което се обяснява със задържащия ефект на ТЕРАУЕТ върху препаратите за растителна защита-инсектициди и пестициди.

Заради значителните постижения в областта на производството на картофи с прилагането на суперабсорбента,на фирмата бе присъдена специална грамота от Празника на картофите в гр.Велинград през 2001 г.