Контакти

Адрес: Пловдив 4000, ул.”Даме Груев” 4
Димитър Димитров: 0988 792433
Email: dimiter1953@gmail.com
Ваня Коларова: 0888 516501
Email: vanko97@datacom.bg
Телефон – склад на едро: 0887 860 166

За поръчки