Лозя

Направените наблюдения са от двугодишен период, в с.БялаЧерква, като първото лозе е садено март-април 2001г. и е снимано през октомври същата. Неговото развитие се вижда и през май 2002г. От всичките насадени с ТЕРАУЕТ 6 000 бр. лозички само две не са се прихванали. През настоящата 2002 г. са насадени нови 10 000 бройки и всички са се прихванали. Технологията на садене е с поръсване на 5г. ТЕРАУЕТ сухо вещество на дъното на издълбаната с моторен свредел дупка, полагане на лозницата, зариване и обилно поливане.