Машини

С оглед равномерното и дозирано полагане на суперабсорбента ТЕРАУЕТ в почвата е добре да се използуват приставки към селскостопанските машини, които позволяват попадане на гранулите от препарата точно на място, заедно със семената и торовете. Така се редуцират необходимите дози до икономически изгодни инвестиции за трайно подобряване на почвата.