Мотивация

terawet

Мотивацията за прилагане на суперабсорбента ТЕРАУЕТ се базира на няколко фактора:

  • Положителен ефект върху растежа и добивите, които се увеличават средно с 30%
  • Задържа водата и разтворените в нея хранителни вещества, което редуцира напоителните норми до 50%
  • Осигурява бърза абсорбция, дори при краткотрайно природно или изкуствено дъждуване
  • Подобрява структурата на почвата, като осигурява постоянно аериране и дрениране в коренообитаемия слой
  • Има дълготрайно действие от 7 до 10 години при еднократно влагане в почвата.

На външен вид суперабсорбентите ТЕРАУЕТ представляват бели гранули с размер от 70 до 2000 микрона, химически абсолютно неутрални- с pH 6,0-6,8 и плътност 540+/- 40 g/m3. Механизмът на действие се основава на абсорбиране на водата и набъбване на изключително здравата молекула стотици пъти. Така „опакованата“ вода не се оттича, нито изпарява, а остава на разположение на кореновата система. Последващото свиване при изчерпване на водния запас предизвиква аериране и дрениране на почвата, като не й позволява да се сбива и напуква. Така тази „супергъба“ действа в продължение на 7-10 години, като след разпада си оставя само полезни калиеви минерални добавки.

ТЕРАУЕТ намалява с 50% необходимостта от поливане и спестява повече от 30% от необходимите добавки /торове и др./. Увеличава добивите, предизвиква по-бързо узряване на реколтата. Осигурява бърза абсорбция дори при краткотрайни валежи, като позволява отглеждане на растения в бедни почви и при сух и горещ климат. Подобрява почвените показатели, контролира оттичането, предотвратява ерозията и рекултивира терените. Реализира значителна икономия на средства.