Озеленяване

При цветните градини, в зависимост от технологията на отглеждане на различните растения, се прилага поставяне по една щипка от суперабсорбента ТЕРАУЕТ под семето, разсада или луковицата в дупката за засаждане. Целта е почвеният подобрител да попадне в коренообитаемия слой. В най-общия случай средната разходна норма е около 1кг сухо вещество за един декар площ.

Ако пренасяте цветният разсад, с оглед идеалното му прихващане е препоръчително преди засаждане да натопите корените в паста от 5 г. гранулат ТЕРАУЕТ Т 100. Така цветята преодоляват шока от транспортирането и пресаждането.

За дву и многогодишни цветни видове е добре при пикирането им също да се поръсва ТЕРАУЕТ под корените.

Поради сезонния обмен на цветя в градината с оглед хомогенното насищане на почвата с ТЕРАУЕТ за целия срок на действието му 7-10 години е разумно да се вложат по 3кг на декар в цялата площ. Така в бъдеще растителността ще има достатъчно количество от суперабсорбента за своето развитие, където и да е засадена.

При саксийните и висящи растения за да се внесе ТЕРАУЕТ в почвата се правят малки дупчици с молив до дълбочината на корените и в тях се поръсва щипка от суперабсорбента, след което се зарива с торопочвена смес. Ако сменяте пръстта на цветята е добре да объркате 1 кг. ТЕРАУЕТ с един кубик торопочвена смес и след като разпределите в съдовете да пристъпите към засаждане. След засяването или засаждането цветята трябва да се полеят добре.

За създаване на тревни площи при ландшафтни мероприятия и спортни съоръжения се препоръчва сандвич от ТЕРАУЕТ, торопочвена смес, тревна смеска с последващо валиране и обилно поливане.