Оранжерии

Оранжерийното производство изисква спазване на оптимален температурно – влагов режим за създаване на благоприятни условия при развитие на растенията и потискане на вредителите. За подготвяне почвата на оранжериите е необходимо да се смесят хомогенно 1 кг.ТЕРАУЕТ с 1 куб.м.почва. Това е средата, най-подходяща за развитие на семената,която осигурява оптимална влага и повишава кълняемостта,способствувайки за развитие на здрав и устойчив разсад.

Тази почва по-късно може да се пренесе в полетата на засаждане рано на пролет,където ще бъде редуцирано количеството ТЕРАУЕТ необходимо за полагане под разсада.

Възможно е суперабсорбентът ТЕРАУЕТ да бъде поръсен и точно в оформените лехички, конкретно в мястото на полагане на семената,когато се касае за индустриално производство на оранжериен посадъчен материал за едрото зеленчукопроизводство,където почвата под разсада не може да бъде вторично използувана,а при засаждането по същата технология се действува и в градината.В този случай в последствие на пролет,освободеният от пръстта разсад трябва да бъде потопен и в пастата от 5г. ТЕРАУЕТ за литър вода ,за да се обезпечи и 100%-товото му прихващане.