Пипер

Машинно засаждане на пипер

Най-напред се изважда разсада от покрития разсадник и се топи в паста от 5 г. на литър вода сухо вещество ТЕРАУЕТ. Разсадът се подрежда в посадъчната машина и се подава регулярно за внасяне в почвата. Кореновата система натопена в гела е „облечена“ с набъбнали гранули, което дава 100% сигурност за прихващането на разсада и намалява с 2/3 необходимостта от последващо поливане. Дозираното влагоотдаване предпазва и от типичните за пипера болести от ранния стадий.

Ръчно засаждане на пипер

В землището на СОРТОВИ СЕМЕНА “ВАРДИМ” – с.Вардим бе осъществено засаждане на пипер за семeпроизводство по ръчния метод. В този случай в дупката, направена със садилото се поръсва една щипка от сухия суперабсорбент, после се поставя пиперовия разсад и се зарива и полива добре. Средната необходима доза е около 1,5 кг. за декар площ.