Производител

proizwoditelКомпанията TERAWET е основана през 1992 в Калифорния, САЩ. Тя осъществява изследвания за приложението на супер абсорбиращите полимери. Целта е проучване на възможностите за приложението им в земеделието с оглед по-пълноценното използване на водните ресурси. Четири години на изпитания и проучвания довеждат до появата на TeraGel Crystal. От 1996 продукцията е на международния пазар. През 1999 компанията насочва усилията си към големите земеделски пазари на Средния Запад на САЩ. Най-новото предложение на компанията е от 2000г – течните полимери, особено подходящи за вече съществуващите пазари. Тези екологични продукти идват на помощ при редуцирането на употребата на вода, подпомагат кореновото развитие и устойчивия и ускорен растеж на насажденията.

  • Продуктите на TERAWET са подходящи също за ландшафтен дизайн, игрища за голф, спортни площадки, градинарство, горски насаждения, както и за домашна употреба.
  • TERAWET Корпорейшън е основана с цел да подсигури продукти, които да отговарят на световния стремеж за увеличение на производството и качеството на храните в райони с недостатъчно добри природни условия. Количеството водни резерви е ключов фактор за тези региони. Това налага създаването на продукти за по-оптимално разпределение на ресурсите особено в страните на Южна Америка, Африка, Австралия, Средния и Далечен Изток.
  • TERAWET предлага пълна гама продукти, целящи да удовлетворят нуждите на световните пазари, при условията на постоянно намаляване на водните запаси.
  • С продуктите, които предлага, компанията се стреми да допринесе за екологичното равновесие и възстановяване на природните ресурси на нашата планета. Нейното производство способствува за запазването на най-скъпоценните запаси на Земята – водните, като в същото време осигурява отглеждането на здрава земеделска продукция и повишени добиви.
  • Целта наTERAWET Корпорейшън е да предлага продукти едновременно безвредни за природата, а също ефективни и достъпни за производителите.
  • TERAWET разрешава проблемите с растителността в райони, пострадали от употребата на неефективни и често токсични технологии.

През годините ТЕРАУЕТ Корпорейшън се разраства в ТЕРАУЕТ Инкорпорейшън с Индийски съдружник и обособен клон ТЕРАУЕТ Венчърс за разпостранение на производството,като всички образуват конгломерата ТЕРАУЕТ ГРИЙН ТЕХНОЛОДЖИС.