Резултати

НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ

1. Почвени структурни подобрители в комбинация с Тераует:
-биоразградими суперабсорбенти в гранулирана форма-различни фракции;
-механични смеси и пресовки с добавени хумати,торфове и кейкове

2. Подхранване на почвата с органични добавки с продължително действие:
-извлечени от природни изкопаеми и блатни отлагания;
-изсушени остатъци от маслобойни;

3. Продукти за отблъскване на вредители в : почви, стъбла и плодове.
-прахообразни смеси за почвено внасяне;
-течни емулсии за поливане и пръскане;

4. Предпазване, спиране и лечение от гъбични форми на заболяване:
– имунообразуващи смеси със защитен ефект;
-лечебни суспенсии и разтвори от извлеци

5. Листно подхранване с микро- и макро- елементи в разтворим вид с природен произход.

6. Увеличаване съпротивителните сили на растенията през почвата или листната маса.

7. Растежно стимулиращи мероприятия.

8. Добавяне на елементи, увеличаващи опрашване, плододаване и захарност.

9. Подпомагане развитието на новозасадени видове чрез разпределяне на влагата и растежни регулатори.

10. Контролиране природният кръговрат с прилагане на възстановяващи и възобновяващи технологии с цел запазване на почвения баланс.

11. Всякакви индивидуални проблеми в земеделието.

Ние не търгуваме с природата, а се стремим да подпомогнем естествения цикъл на балансирано възпроизводство, като извличаме полза за оцеляване и изхранване на населението. Нашата цел е да превръщаме отпадъците в суровини предлагайки възобновяващи технологии и конкретни решения базирани на продукти с естествен произход без да тровим и унищожаваме флората и фауната.

Нашата дейност се подчинява на природните закони,където всичко живо има своето предназначение според мястото му в хранителната верига.

Пътят за решаване на всеки проблем минава през конкретен анализ на ситуацията и изготвяне на рецепта и технология за отстраняването му. В реализацията на целите ние не можем да бъдем сами,защото земеделците са нашите партньори и съюзници без чиято помощ не бихме могли да успеем.

Проблемите са ваши, а решението е наше-заедно ще се справим!

За директни консултации: инж. д-р Ваня Коларова: 0897658662

Рекултивация на открит рудник "АСАРЕЛ-МЕДЕТ"

Екологично възстановяване на Маджарово

Създаване на тревни килими

Създаване на овощен посадъчен материал

Нови овощни насаждения

Отглеждане на картофи

Отглеждане на пипер

Засаждене на ягоди и малини

Отглеждане на маслодайна роза

Ново лозе и попълване на старо лозе